Bố chồng nàng dâu
Lấy đĩ về làm vợ (Update phần 29) - Leysek
Cô con dâu xinh đẹp (Update phần 26)
Cô con dâu nhà họ Chu (Update phần 25)
Hạnh và bố chồng (Update phần 3)
Ba số phận (Update phần 22) - Hoài Cổ
Tình già (Update phần 69) - Cu Zũng
Mỹ Linh và bố chồng (Update phần 4)