Dâm thư Trung Quốc
Con đường quan lộ (Update phần 30)
Chu Hổ (Update phần 6)
Ân Tố Tố (Update phần 13) - Dịch giả Meode
Gái bán hoa (Update phần 20)
Mẹ là hiệu trưởng (Update phần 4)
Song tính (Update phần 6)