Truyện cổ trang
Ân Tố Tố (Update phần 13) - Dịch giả Meode
Cây gạo thôn Đông (Update phần 3)
Siêu cấp dâm phụ (Update phần 4)
Vô hình thần công (Update phần 204) - Tiểu Long
Anh hùng tại linh giới (Update phần 30)
Con cu vô địch (Update phần 12) - Tiểu Long
Hoán đổi thân xác (Update phần 2)