Truyện xã hội
Dũng (Update phần 3)
Kẻ thất lạc (Update phần 12) - 69deluxe
Nhã Phương (Update phần 69) - 69deluxe
Phận gái giang hồ (Update phần 4)
Người bảo vệ (Update phần 92) - Cu Zũng
Cave Biển Đông (Update phần 9) - Cu Zũng
Ngã rẽ cuộc đời (Update phần 28)
Người trong giang hồ (Update phần 3)
Đối đầu (Update phần 23)
Ngã ba sông (Update phần 17)